Lauhteenpoisto

Kompressorikaupasta löytyy kaikki tarvittava lauhteenpoistoon ja lauhdeveden puhdistukseen. Omega Air -öljy/vesi erottimilla käsitelty vesi voidaan johtaa suoraan viemäriin. Viranomaisten ohjeiden mukaan viemäriverkostoon johdettavan veden öljypitoisuus ei saa ylittää arvoa 20 mg/l. Omega Air WOS- vesi/öljy separaattorit alittavat tämän arvon ja niillä käsitelty lauhdevesi on luvallista laskea normaalisti viemäriin. Omega Air Wosm1 vesi/öljy separaattori soveltuu alle 15kW kompressoreiden lauhdeveden puhdistukseen.

Lauhteenpoiston tarkoitus

Lauhteenpoisto tarkoittaa järjestelmässä olevan veden poistamista. Ilman kuivaaminen poistaa siis ilmasta kosteuden, joka päätyisi järjestelmään lauhdevetenä. Tämä lauhdevesi on poistettava paineilmakuivaimesta, sillä muutoin ilman kuivaaminen olisi turhaa, koska vesi sitoutuisi takaisin paineilmaan. Tämän takia paineilmajärjestelmässä on oltava lauhteenpoistojärjestelmä, jota kautta paineilmajärjestelmään tiivistynyt vesi poistetaan. Lisäksi lauhdevedestä on tarvittaessa poistettava siinä mahdollisesti oleva öljy ennen lauhteen laskemista viemäriin. Paineilmasuodattimen rungon alaosassa on uimuri, joka poistaa öljyn automaattisesti, kun sitä kertyy. Isompiin suodattimiin kannattaa asentaa automaattinen lauhteenpoistin.

Miten lauhteenpoisto tapahtuu?

Lauhteenpoisto voidaan suorittaa muutamalla eri tavalla.

Manuaalinen tapa
Yksinkertaisimmillaan järjestelmään kertyneen veden ja öljyn voi laskea vedenerottimesta manuaalisesti, eli käsin pois. Tämä vaatii käyttäjältä huolellisuutta ja muistamista, että toimenpiteen tekee riittävän usein.

Aikaohjattu lauhteenpoisto

Lauhdeveden poistoventtiili voi olla aikaohjattu, eli venttiili laskee määrätyn väliajoin lauhdeveden pois järjestelmästä. Sopivan avautumissyklin määrittäminen vaatii tiedon paineilman käyttömäärästä. Tämän lisäksi sopivimman aikavälin valitseminen vaatii sen, että ilmankosteus ympäröivässä ilmassa – tai siinä mistä paineilmaa kehitetään – pysyy mahdollisimman vakiona. Mikäli ilmankosteus vaihtelee paljon, on helppo arvata, että tällöin lauhdevesiventtiili toimii toisinaan optimaalisella jaksotuksella ja toisinaan lauhdevesiventtiili suhauttelee turhan harvoin tai liian tiheään. Meidän valikoimasta löytyy Omega Air TD16M kello-ohjattu lauhteenpoistin.

Automaattinen lauhdevesiventtiili
Automaattinen lauhdevesiventtiili on paras vaihtoehto, niin paineilman laadun kuin energiatalouden puolesta. Lauhdevesiventtiili poistaa kertyneen kosteuden käyttämällä paineilmaa, joten turhaan suhautteleva venttiili tuhlaa paineilmaa. Automaattinen lauhdevesiventtiili tunnistaa järjestelmään kertyneen lauhdeveden määrän ja poistaa sen vain tarpeen vaatiessa. Tämä säästää paineilmaa sinne missä sitä tarvitaan ja poistaa lauhdeveden oikea-aikaisesti, vaikka ilmankosteus vaihtelisi.

Jäähdytyskuivaimessa on aina lauhteenpoistin, joka poistaa kertyneen veden pois paineilmakuivaimesta. Eli jos haluat kuivaa ilmaa, niin silloin paras vaihtoehto on jäähdytyskuivain, missä on kello-ohjattu lauhteenpoistin tai automaattinen lauhteenpoistin.

Öljyvoideltujen kompressorien lauhteenpoiston kohdalla on huomioitava, että järjestelmään kondensoituu öljypitoista lauhdevettä ja sen laskemineen sellaisenaan viemäriin on kielletty, öljy on ensin eroteltava vedestä vesi/öljy separaattorilla.

Katso Youtube-kanavaltamme informatiivisia videoita paineilmasta.