Paineilmakuivain

Paineilmakuivain toiselta nimeltä jäähdytyskuivain on tärkeä osa paineilmajärjestelmän toimivuuden ja kunnossa pysymisen kannalta. Kompressorikaupan valikoimassa on erittäin laadukkaat Omega Air RDP jäähdytyskuivaimet, joissa kastepiste on +3.

Paineilmakuivaimen tarkoitus

Paineilmakuivain on tarkoitettu vedenpoistoon paineilmasta, jolloin käytettävä ilma on kuivaa. Kompressorin puristaessa ilmaa korkeampaan paineeseen tiivistyy ilmassa oleva kosteus vedeksi, ja prosessin aikana syntyy sivutuotteena lauhdevettä. Kompressoriin tiivistyvä vesi yhdessä mahdollisen öljyn ja hiukkasten kanssa muodostaa paineilmalaitteita kuluttavaa hankaavaa lietettä. Mikäli kosteutta ei poisteta paineilmasta, joutuvat epäpuhtaudet ja vesi koko paineilmajärjestelmään ja lopulta käyttölaitteille saakka. Tämä aiheuttaa paineilmaputkistoon ja laitteisiin korroosiota, kulumista sekä lopulta toimintahäiriöitä sekä johtaa laitteiden täydelliseen rikkoontumiseen. Mikäli paineilmasta ei poisteta kosteutta, voi tämä pilata paineilmajärjestelmän lisäksi jopa lopputuotteen laadun kosteuden epäpuhtauksien päätyessä linjaston läpi.

Kuiva ilma määritellään niin, että sen kastepiste käyttöpaikassa on aina alhaisempi kuin ympäröivän ilman lämpötila. Kastepiste on se lämpötila, jossa ilmassa oleva vesihöyry tiivistyy kosteudeksi. Paineilmasta puhuttaessa on huomioitava, että kyseessä on paineenalaisen ilman kastepiste eikä normaali ilmanpaineessa olevan ilman kastepiste. Periaate on kuitenkin sama, eli jossain vaiheessa paineenalaisestakin ilmasta rupeaa tiivistymään kosteutta. Kastepiste on yksi paineilman laadun mittareista. Jos paineilmaa ei mitenkään kuivata, tiivistyy kosteus paineilmajärjestelmään ja aiheuttaa ongelmia.

Käytettäessä paineilmaa jatkuvasti ja paljon, on jäähdytyskuivain tehokkaampi tapa kosteuden poistamiseksi. Kompressorin tuottama paineilma johdetaan esimerkiksi letkulla jäähdytyskuivaimeen, joka poistaa ilmasta kosteuden. Kompressorin puristaessa ilman korkeaan paineeseen, ilma lämpenee. Kun tämä paineistettu ja lämmin ilma johdetaan esimerkiksi letkulla jäähdytyskuivaimeen, jossa ilma jäähdytetään +3 asteeseen, tiivistyy ilmassa oleva kosteus jäähdytyskuivaimessa. Jäähdytyskuivaimesta lähtevän ilman kosteuspiste lasketaan siis +3 asteeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että paineilmassa oleva kosteus ei tiivisty paineilmajärjestelmän sisälle tätä korkeammissa käyttölämpötiloissa ja käyttölaitteille johdetaan kuivaa ilmaa. Lisäämällä vielä linjasuodattimen paineilmakuivaimen jälkeen, varmistat kuivan ja puhtaan ilman päätymisen käyttöpisteelle ja huolehdit siitä että koko paineilmaketju toimii saumattomasti.

Asennus ja huolto

Omega Air jäähdytyskuivaimet ovat pienikokoisia ja ne on helppo asentaa esimerkiksi ruuvikompressorin integroidun kuivaimen tilalle, tai sitten paineilma-, scroll- tai lamellikompressorin yhteyteen. Jos esimerkiksi ruuvikompressorin integroitu paineilmakuivain on viallinen ja kylmäaineet on kadonneet materiaalin hajotessa, niin monesti korjaaminen tulee erittäin kalliiksi, joten edullisempi vaihtoehto on asentaa erillinen paineilmakuivain kompressorin jälkeen.

Toimivan paineilmajärjestelmän ja laadukkaan paineilman varmistamiseksi tämä ilmassa oleva kosteus on poistettava ennen järjestelmään johtamista.

Paineilmakuivaimet ovat erittäin huoltovapaita. Kennon puhdistus ja lauhteenpoistimen huolto on hyvä tehdä tarvittaessa.

Meillä on 20 vuoden kokemus paineilmalaitteista ja tietenkin huollamme myös kuivaimet tarvittaessa. Huolto verkostomme kattaa koko Suomen Hangosta Nuorgamiin!

Lisätietoja paineilmakuivaimien huollosta saat Uudenmaan painehuollon sivuilta.

Katso video meidän Youtube-kanavalta, Omega Air jäähdytyskuivaimen käyttöön otosta. Se on oikeasti helppoa ja yksinkertaista.